Voorwaarden

Voorwaarden

Van Rossenberg Advocaten is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Nederlands recht is van toepassing. De aansprakelijkheid van Van Rossenberg Advocaten en allen die daar werkzaam zijn is beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering van Van Rossenberg Advocaten tegen beroepsaansprakelijkheid.

Neem direct contact op met Van Rossenberg Advocaten